Autolaadkraan

De autolaadkraan kent enkele specifieke toepassingen. De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd. Via praktijkopdrachten wordt het veilig werken met de autolaadkraan geoefend.

De opleiding is bestemd voor chauffeurs die (gaan) werken met de autolaadkraan. Het beoogde resultaat is dat de deelnemers veilig en efficiënt leren werken met de autolaadkraan. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Inhoud
1. Theorie
– Arbowet
– Stabiliteit, belading en zwaartepunt bepaling

2. Praktijk
– Rijklaar controle
– Bediening van de autolaadkraan
– Oriëntatie op de omgeving

Zowel de theorie als de praktijk wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van beide toetsen voldoen de kandidaten de komende 5 jaar aan de ARBO eisen én aan de eisen van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Geslaagde kandidaten ontvangen het handige pasje dat zij altijd bij zich kunnen dragen. Deelnemers zijn verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding veiligheidsschoenen te dragen, hiervoor dienen de deelnemers zelf te zorgen.