Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie LZV

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan gemiddeld toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat is na onderzoek akkoord gegaan om langere en zwaardere vrachtauto’s (LZV) met een maximaal gewicht van 60 ton toe te staan op de weg. Dit houd in dat er in ruimere mate LZV’s zullen worden ingezet. Hieraan zijn andere en veelal strengere eisen verbonden. De opleiding LZV is geschikt voor chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd om met langere en zwaardere voertuigen te rijden. Deelnemers zijn chauffeurs met vijf of meer jaren in het bezit van de CE-rijbewijs. Chauffeurs mogen geen ontzegging of invordering van een rijbewijs (gehad) hebben in de drie jaar voorafgaand aan het praktijkexamen.

Beperkingen LZV

Aan het gebruik van een LZV zijn veel beperkingen opgelegd. Zo mag zo’n vrachtwagen, buiten de autosnelweg, alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag er niet gereden worden bij mist. LZV’s mogen ook geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km/h rijden, woonerven en ‘zone 30′-gebieden zijn ook taboe. De LZV is vooral bedoeld om van en naar industriegebieden te rijden. Voor LZV’s geldt een algeheel inhaalverbod en de chauffeur heeft een extra rijopleiding nodig. Bovendien is de deelnemer verplicht ongevallen, overtredingen of misdrijven, waarbij de LZV is betrokken en eventueel opgemaakte processen-verbaal te melden.

De vrachtautocombinaties moeten onder meer:

  • Voorzien zijn van een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen
  • Beschikken over geavanceerde remsystemen
  • Beschikken over een aslast meetsysteem
  • Voorzien zijn van een bord op de achterzijde met daarop een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meters

Theorie

  • Verkeerswetgeving;
  • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
  • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek.

Praktijk

  • Instructie-rit met goedgekeurd voertuig van de klant;
  • Bijzondere manoeuvres.

Om een beeld van de kandidaat te krijgen wordt er een intake van twee uur gepland, op basis hiervan wordt een lesprogramma opgesteld en het examen gepland. De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen en theoretische toetsing.

Prijzen LZV

Excl. BTW
Pakket 8 uur + praktijkexamen  € 1.632,35