Code 95 Digitale tachograaf

De Digitale tachograaf en de bestuurderskaart moet door iedere beroepschauffeur correct gebruikt worden. Chauffeurs leren hierover alles tijdens de Code 95 Digitale tachograaf cursus. Is de interne controle van de Digitale tachograaf onvoldoende of maken chauffeurs hierbij grote fouten? Dan kunnen bedrijven hoge boetes ontvangen van de inspectie Leefomgeving en Transport.

De Code 95 cursus Digitale tachograaf is een mooie manier om chauffeurs kennis op te laten doen over de wet- en regelgeving rondom de Digitale tachograaf. Tijdens de cursus leren deelnemers op een praktische manier hoe alles werkt en de docent laat zien welke fouten het meest gemaakt worden. Daarnaast worden bestuurderskaarten tijdens de cursus uitgelezen om fouten naar voren te halen en gezamenlijk te bespreken. Dit maakt deze cursus niet alleen leerzaam, maar ook persoonlijk en toepasbaar voor iedere deelnemer.

Wat leren chauffeurs tijdens de Digitale tachograaf cursus?

Deelnemers leren tijdens de Code 95 Digitale tachograaf cursus de digitale tachograaf op de juiste wijze te bedienen en de bestuurderskaart correct te gebruiken. Tijdens de Code 95 Digitale tachograaf cursus wordt veel aandacht besteed aan praktische problemen en dagelijkse situaties waar chauffeurs mee te maken krijgen. Na de cursus kennen de chauffeurs de verplichtingen ten aanzien van ritregistraties en de rij- en rusttijden. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Onderwerpen die tijdens de cursus besproken worden zijn:

  • toelichting ATB: rij- en rusttijden;
  • verplichtingen voor de chauffeur;
  • belang voor chauffeur en ondernemer;
  • meevoerverplichtingen;
  • bediening digitale tachograaf in relatie tot de ATB;
  • rijden met mechanische en digitale tachografen;
  • controlebeambten en controles.

Code 95 nascholing

Deze cursus telt mee voor 7 uur theorie in het kader van code 95 nascholing. Tijdens het theoretische gedeelte wordt veel aandacht besteed aan de bovengenoemde punten. De praktijkgedeelte bestaat  uit voorbeelden, groepsopdrachten en het nabootsten van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen. Wilt u ook meer weten over de cursus Digitale tachograaf? Schrijf u hier in of vraag een vrijblijvend gesprek aan.