Veilig Werken met de Meeneemheftruck

In de transport wordt de meeneemtruck steeds vaker gebruikt. Dit hulpmiddel kent enkele specifieke toepassingen, die niet behandeld worden in de standaard vorkheftruckopleiding. De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd. Via praktijkopdrachten wordt het veilig werken met de meeneemtruck geoefend.

De opleiding is bestemd voor chauffeurs en warehouse medewerkers die gaan werken met de meeneemtruck. De minimumleeftijd van deelnemers is 16 jaar. Het beoogde resultaat is dat de deelnemers veilig en efficiënt leren werken met de meeneemtruck. Een andere naam voor de meeneemheftruck is kooiaap.

Inhoud

1. Theorie

  • Arbowet
  • Stabiliteit, belading en zwaartepunt bepaling

2. Praktijk

  • Rijklaar controle
  • Bediening van de meeneemtruck
  • Oriëntatie op de omgeving

Het materieel moeten deelnemers zelf meenemen naar de locatie van de opleider of verzorgen op de eigen locatie (bij een in-company opleiding).

Zowel de theorie als de praktijk wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van beide toetsen voldoen de kandidaten de komende 5 jaar aan de ARBO eisen én aan de eisen van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Geslaagde kandidaten ontvangen het handige pasje dat zij altijd bij zich kunnen dragen. Deelnemers zijn verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding veiligheidsschoenen te dragen, hiervoor dienen de deelnemers zelf te zorgen.