Communicatieve Vaardigheden

Deelnemers leren in deze training om een representatieve houding aan te nemen naar klanten, leidinggevenden en collega’s. Daarnaast leren ze beter communiceren en in bepaalde situaties vanuit een juiste beroepshouding te handelen. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Inhoud:

  • Representativiteit en beroepshouding
  • Klantbenadering, commercieel gedrag, informatieverstrekking en functie
  • Correcte mondelinge- en schriftelijke communicatie
  • Omgaan met stressvolle situaties
  • Klachtenafhandeling