Lading zekeren

Deelnemers leren secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtauto’s. Verder worden zij bewust gemaakt van de gevaren bij het niet goed zekeren van de lading. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Inhoud:

  • Consequenties van onjuist laden
  • Europese richtlijnen
  • Verantwoordelijkheden van de partijen
  • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
  • Methoden en principes van lading zekeren
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
  • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden