E-learning

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid alleen behouden als zij gedurende vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Alle EU-landen zijn verplicht om de Richtlijn in te voeren. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is het CBR/CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn. Van de 35 uur nascholing moet wel minimaal zeven uur praktijk worden gevolgd. Bij ons kunt u kiezen uit de reguliere cursussen en onze code 95 e-learning modules voor de Code 95 nascholing.

Prijzen code 95 e-learning

 • Code 95 e-learning – vanaf € 150,- per cursus/per persoon
 • Praktijkcursus Code 95 e-learning – vanaf € 299,- per cursus/per persoon

Hoe werkt code 95 e-learning ?

Van de vijf cursussen mogen er maximaal drie cursussen door middel van e-learning worden gedaan. Elk nascholingscursus bestaat uit thuis op je PC of onderweg op je tablet/smartphone 4 uur e-learning en de overige 3 uur theorie volg je klassikaal bij ons op locatie. Je krijgt 10 dagen voor aanvang van je klassikale les de code in je mailbox. Dit samen telt voor 7 uur nascholing.

De voordelen van code 95 e-learning:

 • Code 95 e-learning verhoogt productiviteit bespaart tijd en reiskosten;
 • De code 95 e-learning modules bevatten alle benodigde onderdelen om nieuwe kennis te vergaren;
 • De klassikale/praktijk onderdelen kunnen flexibel worden ingepland bij ons op locatie;
 • De kosten voor code 95 e-learning zijn lager dan de kosten voor reguliere nascholing.

e-learning code 95 - code 95 e-learning - nascholing

Opleidingsoverzicht code 95 e-learning

In het onderstaand overzicht ziet u welke nascholingscursussen wij aanbieden in een code 95 e-learning variant. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie en beschikbare data.

Praktijk Het Nieuwe Rijden

Optimaal (kosten)efficiënt gebruik maken van alle brandstofbesparende mogelijkheden van moderne bedrijfsvoertuigen staat centraal in deze cursus. De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. Deze cursus haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Achtergronden en principes van zuinig rijden
 • Effecten en resultaten van economisch rijden
 • Toepassen van de HNR rijstijl
 • Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen
 • Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstof-efficiency en comfort
 • Waarnemen en kijktechnieken
 • Efficiënt en effectief routeplannen en navigeren

Praktijk Rijoptimalitsatie / Behavior based safety

Verantwoord rijgedrag, voorkomen van schades en voertuigbeheersing staan centraal in deze code 95 praktijktraining. Er is in de training aandacht voor voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met manoeuvreersituaties en houdingsaspecten (van de chauffeur) die de veiligheid kunnen vergroten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Zit- en stuurhouding
 • Afstellen van spiegels
 • Waarnemen en kijktechnieken
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Veilig manoeuvreren
 • Rijtechniek, optimaal voertuiggebruik
 • Veiligheidssystemen
 • Het gevaar van afleiding
 • Actuele verkeersregels

Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

Het verkeer in Nederland en Europa stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de chauffeur. Deze cursus behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Basisprincipes van veilig rijgedrag
 • Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen – Rij-manoeuvres
 • Rijden onder lastige omstandigheden
 • Krachten die inwerken op voertuig en lading
 • Interactie met andere weggebruikers
 • Verantwoord gebruik van veiligheidssystemen
 • Kennis van actuele verkeersregels

Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden

Met veilig en efficiënt achter het stuur zitten alleen komt een chauffeur er niet meer. Een professionele beroepshouding en effectieve communicatieve vaardigheden zijn vereist. Deze cursus benadert laagdrempelig en praktijkgericht de kennis en vaardigheden die een moderne chauffeur moet hebben om als visitekaartje van het bedrijf te kunnen functioneren. Persoonlijke presentatie, effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan centraal.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Representativiteit en beroepshouding
 • Klantbenadering en commercieel gedrag
 • Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
 • Omgaan met klachten en lastige situaties
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam
 • Verkeersgedrag en de invloed op het bedrijfsimago
 • Omgaan met verschillende achtergronden en culturen
 • Feedback geven en ontvangen

Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven. Deze cursus geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Leefstijl
 • Gezonde voeding
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • Stressfactoren van het moderne leven
 • Voorkomen van blessures en ziekteverzuim
 • Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen
 • Gebruik van hulpmiddelen bij laden en lossen (onder andere laadklep)
 • Handelen en hulpverlening bij ongevallen (inclusief schadeformulier)

Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf

De wet- en regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en ladingzekeren kan chauffeurs voor ‘lastige puzzels’ stellen. Deze cursus herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficiënt en veilig vervoeren van lading.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Krachtenwerking op lading en voertuig
 • Methodes van ladingzekeren en de toepassing ervan
 • Risico’s tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres
 • Veiligheidssystemen en -uitrusting
 • Arbeidstijden, rij- en rusttijden
 • Digitale tachograaf
 • Voertuigeisen en voertuigtechniek (praktisch)
 • Gebruik van vrachtbrieven
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Chauffeurs krijgen steeds vaker te maken met sociale veiligheid tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat een chauffeur tegenwoordig veel te maken heeft met klanten, leveranciers en collega’s is kennis op het gebied van communicatie van groot belang. Omgang met mensen vraagt om goede, duidelijke en volledige communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat chauffeurs ook meer zelfvertrouwen krijgen als het gaat om omgaan met stress en agressie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Verbale communicatie en non-verbale communicatie.
 • Inzicht in eigen gedrag van anderen en communicatiemethodes.
 • Feedbacktechnieken en conflict- en stresshantering.
 • Kenmerken van agressief gedrag.
 • Agressie voorkomen en bestrijding van agressie.
 • Vaardigheden om met agressief gedrag om te gaan.
 • Effectief omgaan met stress en stresssituaties voorkomen.
 • Bijdragen aan het imago van het bedrijf door gedrag en houding.
 • Noodsituaties kunnen beoordelen en bewust zijn van fysieke risico’s.

Criminaliteitspreventie

Chauffeurs krijgen steeds vaker te maken criminaliteit. Zowel voor werkgevers als werknemers is omgaan met criminaliteit een actueel thema. Wat kunnen chauffeurs doen om criminaliteit te voorkomen en hoe moeten chauffeurs omgaan met criminaliteit als het zich eenmaal voordoet? In deze cursus wordt aandacht besteed aan preventief optreden en omgaan met vandalisme, criminaliteit in het algemeen, diefstal en fraude in de transport- en logistieke sector. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Bewustwording van criminaliteit in de sector.
 • Oorzaken van diefstal en risicogebieden.
 • Maatregelen en voorzieningen die getroffen kunnen worden.
 • Terrorisme en voorkomen van illegale immigratie.