E-learning

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid alleen behouden als zij gedurende vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Alle EU-landen zijn verplicht om de Richtlijn in te voeren. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is het CBR/CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn. Van de 35 uur nascholing moet wel minimaal zeven uur praktijk worden gevolgd. Bij ons kunt u kiezen uit de reguliere cursussen en onze code 95 e-learning modules voor de Code 95 nascholing.

Prijzen code 95 e-learning

 • Klassikale nascholing Code 95 – vanaf € 150,- per cursus/per persoon
 • Code 95 e-learning – vanaf € 125,- per cursus/per persoon
 • Praktijkcursus Code 95 e-learning – vanaf € 199,- per cursus/per persoon

Hoe werkt code 95 e-learning ?

Bij code 95 e-learning volgt u 18,5 uur zelfstudie en 16,5 uur klassikale nascholing om de totale 35 uur nascholing te behalen.  Elke nascholingscursus bevat 4,5 uur e-learning (thuisstudie) en 2,5 uur klassikaal les bij ons op locatie. Tien dagen voorafgaand aan het klassikale deel/praktijkdeel kan een chauffeur aan de e-learning beginnen.

De voordelen van code 95 e-learning:

 • code 95 e-learning verhoogt productiviteit bespaart tijd en reiskosten;
 • de code 95 e-learning modules bevatten alle benodigde onderdelen om nieuwe kennis te vergaren;
 • de klassikale/praktijk onderdelen kunnen flexibel worden ingepland bij ons op locatie;
 • de kosten voor code 95 e-learning zijn lager dan de kosten voor reguliere nascholing.

e-learning code 95 - code 95 e-learning - nascholing

Opleidingsoverzicht code 95 e-learning

In het onderstaand overzicht ziet u welke nascholingscursussen wij aanbieden in een code 95 e-learning variant. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie en beschikbare data.

Module 1 Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

Het verkeer in Nederland en Europa stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en professionaliteit van de chauffeur. Deze cursus behandelt op een praktische manier alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Basisprincipes van veilig rijgedrag
 • Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen – Rij-manoeuvres
 • Rijden onder lastige omstandigheden
 • Krachten die inwerken op voertuig en lading
 • Interactie met andere weggebruikers
 • Verantwoord gebruik van veiligheidssystemen
 • Kennis van actuele verkeersregels

Overkoepelend leerdoel
De cursist leert hoe hij bewuste keuzes kan maken in de voorbereiding en uitvoering van ritten om veilig en efficiënt zijn lading of passagiers op de plaats van bestemming te krijgen.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur klassikale theorieles, of een volledige dag (7 uur) theorieles. Waarde nascholing: 7 uur theorie

Module 2 Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden

Met veilig en efficiënt achter het stuur zitten alleen komt een chauffeur er niet meer. Een professionele beroepshouding en effectieve communicatieve vaardigheden zijn vereist. Deze cursus benadert laagdrempelig en praktijkgericht de kennis en vaardigheden die een moderne chauffeur moet hebben om als visitekaartje van het bedrijf te kunnen functioneren. Persoonlijke presentatie, effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan centraal.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Representativiteit en beroepshouding
 • Klantbenadering en commercieel gedrag
 • Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
 • Omgaan met klachten en lastige situaties
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam
 • Verkeersgedrag en de invloed op het bedrijfsimago
 • Omgaan met verschillende achtergronden en culturen
 • Feedback geven en ontvangen

Overkoepelende leerdoelen
De cursist leert hoe hij met zijn uitstraling, opstelling en gedrag een bijdrage kan leveren aan het succes en het imago van zijn bedrijf.  Verder leert hij wat wél en juist niét te doen in lastige situaties en bij klachten.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur klassikale theorieles, of een volledige dag (7 uur) theorieles. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Module 3A Het Nieuwe Rijden

Optimaal (kosten)efficiënt gebruik maken van alle brandstofbesparende mogelijkheden van moderne bedrijfsvoertuigen staat centraal in deze cursus. De besparingen en andere voordelen die met HNR kunnen worden bereikt nemen toe als chauffeurs periodiek getraind worden. Deze cursus haakt aan bij eerder opgedane kennis en ervaring, en biedt chauffeurs nieuwe inzichten en handvatten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Achtergronden en principes van zuinig rijden
 • Effecten en resultaten van economisch rijden
 • Toepassen van de HNR rijstijl
 • Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen
 • Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstof-efficiency en comfort
 • Waarnemen en kijktechnieken
 • Efficiënt en effectief routeplannen en navigeren

Overkoepelende leerdoelen
De cursist krijgt inzicht in zijn eigen rijstijl en leert waar zijn zwakke plekken liggen v.w.b. economisch rijden. Verder krijgt de cursist praktische tips, handvatten en coaching in het toepassen van Het Nieuwe Rijden.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur individuele praktijkles, of een volledige dag (7 uur) praktijkles. Waarde nascholing: 7 uur praktijk.

Module 3B Rijoptimalitsatie / Behavior based safety

Verantwoord rijgedrag, voorkomen van schades en voertuigbeheersing staan centraal in deze code 95 praktijktraining. Er is in de training aandacht voor voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met manoeuvreersituaties en houdingsaspecten (van de chauffeur) die de veiligheid kunnen vergroten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Zit- en stuurhouding
 • Afstellen van spiegels
 • Waarnemen en kijktechnieken
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Veilig manoeuvreren
 • Rijtechniek, optimaal voertuiggebruik
 • Veiligheidssystemen
 • Het gevaar van afleiding
 • Actuele verkeersregels

Overkoepelende leerdoelen
De cursist krijgt inzicht in zijn eigen rijstijl en gedrag, en de effecten daarvan op veiligheid, schadekans en doorstroming. Verder krijgt de cursist praktische tips, handvatten en coaching in het toepassen van een professionele, sociale en defensieve rijstijl.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur individuele praktijkles, of een volledige dag (7 uur) praktijkles. Waarde nascholing: 7 uur praktijk.

Module 4 Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven. Deze cursus geeft praktische handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Leefstijl
 • Gezonde voeding
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • Stressfactoren van het moderne leven
 • Voorkomen van blessures en ziekteverzuim
 • Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen
 • Gebruik van hulpmiddelen bij laden en lossen (onder andere laadklep)
 • Handelen en hulpverlening bij ongevallen (inclusief schadeformulier)

Overkoepelend leerdoel
De cursist leert welke factoren in de uitvoering van zijn beroep en zijn privéleven de kans op (arbeids)ongevallen, blessures en gezondheidsklachten vergroten en wat hij kan doen om deze factoren positief te beïnvloeden.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur klassikale theorieles, of een volledige dag (7 uur) theorieles. Waarde nascholing: 7 uur theorie.

Module 5 Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf

De wet- en regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en ladingzekeren kan chauffeurs voor ‘lastige puzzels’ stellen. Deze cursus herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficiënt en veilig vervoeren van lading.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Krachtenwerking op lading en voertuig
 • Methodes van ladingzekeren en de toepassing ervan
 • Risico’s tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres
 • Veiligheidssystemen en -uitrusting
 • Arbeidstijden, rij- en rusttijden
 • Digitale tachograaf
 • Voertuigeisen en voertuigtechniek (praktisch)
 • Gebruik van vrachtbrieven
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit

Overkoepelende leerdoelen
De cursist leert welke krachten er spelen tijdens het rijden en hoe hij deze met ladingzekeren moet opvangen. Verder krijgt de chauffeur opgefriste kennis en inzicht in de (praktische) toepassing en registratie van rij- en rusttijden.

Cursusuitvoering
De cursist volgt naar keuze 4,5 uur zelfstudie + 2,5 uur klassikale theorieles, of een volledige dag (7 uur) theorieles. Waarde nascholing: 7 uur theorie.