Bevorderen van veiligheid en doorstroming

De cursus Bevorderen van veiligheid en doorstroming is een nascholingscursus voor beroepschauffeurs. De cursus is bovendien door opleiders ontwikkeld, in samenwerking met Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders (WOW) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door de code 95 docent wordt vooral aandacht besteed aan bandenspanning, overbelading en incidentmanagement. Ook zorgt de cursus Bevorderen van veiligheid en doorstroming voor bewustwording. Door bewustwording kunnen beroepschauffeurs kleine gedragsveranderingen toepassen in hun dagelijks werk. Vervolgens zorgen deze gedragsveranderingen voor het verhogen van de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen. Daarnaast zorgen de gedragsveranderingen voor forse besparing op brandstof en onderhoud van vrachtauto’s.

Wat leren chauffeurs tijdens de cursus Bevorderen van veiligheid en doorstroming?

Tijdens de code 95 nascholingscursus Bevorderen van de veiligheid en doorstroming wordt eerst aandacht besteed aan het theoretische gedeelte. Daarna volgt de praktische gedeelte van de cursus. Tot slot worden alle onderdelen samengevat en deelnemers krijgen vervolgens uitgebreid de gelegenheid om dagelijkse probleemsituaties te bespreken.  De onderwerpen van de cursus zijn:

  • incidentmanagement en de bijbehorende verplichtingen;
  • maatschappelijke en economische gevolgen van een incident;
  • voordelen van bandenbeheer en het kiezen van nieuwe banden;
  • juiste bandenspanning en gevolgen van overbelading;
  • wetgeving binnen de Benelux voor banden;
  • nieuwe banden, markeringen en EU-terminologie;
  • werken met observatieschema’s en een gestructureerde voertuigcontrole;

Tijdens de cursus Bevorderen van veiligheid en doorstroming krijgen chauffeurs ook diverse praktijkopdrachten. Deze opdrachten zijn vooral gericht op het optimaliseren van brandstofverbruik, banden en bandenspanning, veilig vervoeren van lading en de gevaren van verkeer.

Code 95 nascholing

Deze cursus telt  mee voor 7 uur code 95 nascholing en kan bij ons op locatie gevolgd worden. Wij kunnen deze cursus ook op locatie verzorgen.  Tijdens het theoretische gedeelte wordt veel aandacht besteed aan de bovengenoemde punten. De praktijkgedeelte bestaat  uit voorbeelden, groepsopdrachten en het nabootsten van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen. Wilt u ook meer weten over de cursus Bevorderen van veiligheid en doorstroming? Schrijf u hier in of vraag een vrijblijvend gesprek aan.