Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Chauffeurs krijgen steeds vaker te maken met sociale veiligheid tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat een chauffeur tegenwoordig veel te maken heeft met klanten, leveranciers en collega’s is kennis op het gebied van communicatie van groot belang. Omgang met mensen vraagt om goede, duidelijke en volledige communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat chauffeurs ook meer zelfvertrouwen krijgen als het gaat om omgaan met stress en agriessie.  Dit en nog veel meer wordt uitgebreid besproken tijdens de nascholingscursus cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie.

Tijdens de cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie leren chauffeurs niet alleen hoe ze beter kunnen communiceren, maar ook hoe ze conflictsituaties kunnen voorkomen en hoe ze moeten omgaan met agressie. De cursus bestaat niet alleen uit een theoretisch gedeelte, maar ook uit een praktisch gedeelte.  Hierbij leren deelnemers door verschillende praktijkvoorbeelden hoe ze moeten handelen in lastige situaties.

Wat leren chauffeurs tijdens de cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie? 

  • Verbale communicatie en non-verbale communicatie.
  • Inzicht in eigen gedrag van anderen en communicatiemethodes.
  • Feedbacktechnieken en conflict- en stresshantering.
  • Kenmerken van agressief gedrag.
  • Agressie voorkomen en bestrijding van agressie.
  • Vaardigheden om met agressief gedrag om te gaan.
  • Effectief omgaan met stress en stresssituaties voorkomen.
  • Bijdragen aan het imago van het bedrijf door gedrag en houding.
  • Noodsituaties kunnen beoordelen en bewust zijn van fysieke risico’s.

Deze cursus telt mee voor 7 uur theoretische nascholing voor de code 95. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de theorie wordt voornamelijk aandacht besteed aan de bovengenoemde punten. De praktijkgedeelte bestaat voornamelijk uit voorbeelden, groepsopdrachten en het nabootsten van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen. Daarnaast komt deze cursus in aanmerking voor SOOB-subsidie. Wilt u meer weten over de cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie? Schrijf u hier in of  vraag een vrijblijvend gesprek aan.