2toDrive is een geslaagd project

Vandaag veel aandacht voor het grote aantal 17-jarigen dat rijexamen doet vanuit 2toDrive, onder andere in Metro. In 2014 deden maandelijks gemiddeld 6.000 17-jarigen examen, tegenover 5.000 in 2013. Onze examinatoren merken dat deze jongeren zeer gemotiveerd zijn. En goed voorbereid op het examen komen. Het gemiddelde slagingspercentage bij 2toDrive-deelnemers ligt dan ook hoger dan gemiddeld.
Ook RTL4 nieuws besteedt er vanavond aandacht aan, waarschijnlijk vanaf 6 uur en anders half 8.
Lees hier het Metroartikel

Bron: CBR