Antwoorden verkeersvragen november 2015

Via onze Facebookpagina hebben wij u gevraagd om antwoord te geven op diverse verkeersvragen. De antwoorden op de verkeersvragen van november 2015 treft u hieronder. Veel leesplezier!

Wat is de juiste volgorde van voorrang bij deze T-splitsing?

De blauwe auto (auto 2) mag als eerst omdat deze van rechts komt voor de groene auto (auto 1). Ook bij een t-splitsing geldt dat verkeer van rechts voorrang heeft.

T splitsing


 

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? 

De gele auto (auto 3) mag als eerst omdat deze rechtdoor gaat op de voorrangsweg. De blauwe auto (auto 1) mag als tweede omdat deze de voorrangsweg verlaat. De rode auto (auto 2) mag als laatste omdat deze voorrang moet verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg. Het juiste antwoord op deze vraag is: 3,1,2.

HoekBouma - 2


 

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? 

De juiste volgorde van voor laten gaan is hier 3, 2 en daarna 1. Dit omdat de afbuigende weg naar rechts een voorrangsweg is. De gele auto (auto 3) blijft deze weg volgen en heeft daarom voorrang. De blauwe auto (auto 2) verlaat de voorrangsweg en heeft als tweede voorrang. De rode auto (auto 1) wil de voorrangsweg oprijden en moet daarom wachten tot deze weg vrij is.

HoekBouma 3


Wat is de juiste volgorde van belangrijkheid in het verkeer?

De juiste volgorde is 4, 1, 3 en dan 2. De basisafspraken in het verkeer zijn de zogenaamde verkeersregels. Deze gelden altijd en overal, behalve als met borden, tekens, verkeerslichten of aanwijzingen wordt aangegeven dat het verkeer zich anders moet gedragen. Verkeerslichten overtreffen daarbij verkeerstekens. Verkeerslichten worden daarnaast weer overtroffen door aanwijzingen van bijvoorbeeld een politieagent.

HoekBouma -4