CBR verhoogt slagingsnorm voor theorie T-rijbewijs

Het CBR gaat de slagingsnorm voor het theorie-examen van het T-rijbewijs voor de tweede keer verhogen. Per 1 januari moeten examenkandidaten 39 van de 50 vragen goed hebben. Op dit moment zijn dat er nog 38. Het CBR begon met een wat lagere slagingsnorm voor het theorie-examen, omdat het T-rijbewijs (trekkerrijbewijs) nog niet zo lang geleden is ingevoerd. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat examenkandidaten 40 van de 50 vragen goed moeten hebben, oftewel 80 procent. Bij de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 waren dat er nog 37, vanaf 1 september dit jaar werden het er 38 en vanaf 1 januari 2017 wordt de norm dus weer iets strenger met 39 vragen.

Slagingspercentage

De strengere slagingsnormen hebben in het verleden niet geleid tot een lager slagingspercentage. Het slagingspercentage lag in het derde kwartaal van 2016 op 84,7 procent. In dezelfde periode vorig jaar lag dit op 81,3 procent. “Iedere verhoging wordt vooraf afgestemd met alle verschillende stakeholders en na de verhoging worden de slagingspercentages nauwlettend gemonitord”, aldus het CBR.

Het T-rijbewijs werd op 1 jul 2015 verplicht gesteld als vervanger van het trekkercertificaat. Met de nieuwe maatregel wilde de overheid het aantal verkeersongevallen met land- en bosbouwtractoren sterk naar beneden te brengen. Gemiddeld vallen er ieder jaar 13 verkeersdoden door toedoen van tractoren.

Vergoeding

Werkgevers en bonden vrezen dat de kosten voor het T-rijbewijs jongeren ervan weerhouden een beroepsopleiding in de sectoren groen, grond en infra te kiezen. In de toekomst zouden dan onvoldoende vakbekwame werknemers zijn. Om de drempel te verlagen stellen werkgevers en vakbonden in deze sector een vergoeding beschikbaar van 700 euro per examenkandidaat voor het behalen van het T-rijbewijs.