Geen open dag in Purmerend en Nascholing Code 95 is veel e-learning

Vandaag verschijnt in het weekblad Purmerends Nieuwsblad en op deze website de vierde column van Peter Bouma, drijvende kracht achter Hoek Bouma. Hiermee willen wij voor een breder publiek onze visie en opinie uitdragen. Hopelijk bent u net als ons enthousiast, u kunt uw feedback geven op onze social mediakanalen.

Beroepschauffeurs met rijbewijs C, C1, D en D1 zijn verplicht volgens de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid om na het behalen van Code 95 binnen vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Wij ontzorgen deze bedrijven in deze tijd via e-learning om de contactmomenten zo kort mogelijk te houden. Dit is een verlengstuk van het nieuwe normaal hoe contactmomenten in te richten. Ander voordeel is dat de kosten lager zijn dan voorheen. Er is keuze uit het volgend aanbod:

* Het Nieuwe Rijden

De cursisten leren energiezuiniger rijden wat het bedrijf brandstof scheelt en het milieu minder belast. De onderwerpen zijn onder meer:

-Achtergronden en principes van zuinig rijden

-Effecten en resultaten van economisch rijden

-Toepassen van de HNR rijstijl

-Optimaal gebruik maken van brandstofbesparende technologie en hulpmiddelen

-Combineren van veiligheid, doorstroming, brandstof-efficiency en comfort

-Efficiënt en effectief routeplannen en navigeren

* Praktijk Rijoptimalisatie

Hoe rijd jij het meest veilig, zowel voor jezelf als je rijomgeving? Dat staat in deze cursus centraal:

-Zit- en stuurhouding

-Waarnemen en kijktechnieken

-Verkeersinzicht en anticiperen

-Veilig manoeuvreren

-Rijtechniek, optimaal voertuiggebruik

* Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

Hoe professioneel ben jij in het verkeer en hoe is het gesteld met jouw actuele verkeerskennis? Bekwaam je in de volgende onderwerpen:

-Basisprincipes van veilig rijgedrag

-Oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen

– Rij-manoeuvres

-Rijden onder lastige omstandigheden

-Krachten die inwerken op voertuig en lading

-Kennis van actuele verkeersregels

* Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden

De cursisten leren een verbaal en non-verbaal representativiteit richting klanten, leidinggevenden en collega’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

-Representativiteit en beroepshouding

-Klantbenadering en commercieel gedrag

-Communicatie als onderdeel van de dienstverlening

-Omgaan met klachten en lastige situaties

 

* Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Deze cursus leert je meer over onder meer:

-Stressfactoren van het moderne leven

-Voorkomen van blessures en ziekteverzuim

-Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen

-Gebruik van hulpmiddelen bij laden en lossen (onder andere laadklep)

* Laden & lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf

De wet- en regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en ladingzekeren kan chauffeurs voor ‘lastige puzzels’ stellen. Wij geven daarin richtlijnen op onder andere de volgende gebieden:

-Krachtenwerking op lading en voertuig

-Methodes van ladingzekeren en de toepassing ervan

-Risico’s tijdens nood- en uitwijkmanoeuvres

-Veiligheidssystemen en -uitrusting

-Digitale tachograaf

* Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Chauffeurs krijgen steeds vaker te maken met sociale veiligheid tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Deze cursus leert je meer over:

-Verbale communicatie en non-verbale communicatie.

-Inzicht in eigen gedrag van anderen en communicatiemethodes.

-Feedbacktechnieken en conflict- en stresshantering.

-Kenmerken van agressief gedrag.

* Criminaliteitspreventie

Ook in de logistiek neemt de criminaliteit toe. Dit vergroot het belang om meer te leren van:

-Bewustwording van criminaliteit in de sector.

-Oorzaken van diefstal en risicogebieden.

-Maatregelen en voorzieningen die getroffen kunnen worden.

-Terrorisme en voorkomen van illegale immigratie.

Tenslotte: in het kader van de ‘nieuwe’ digitale manieren van communiceren is besloten dit jaar geen open dag in Purmerend te houden op de eerste zaterdag van oktober.

Peter Bouma namens Hoek Bouma

Meer weten? Bel 0299-200007 of kom langs aan Flevostraat 56 in Purmerend!