Geen verschil in rijvaardigheid tussen man en vrouw

Recent onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Californië, heeft aangetoond dat er geen verschil is in rijvaardigheid tussen mannen en vrouwen. Resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd door de Gazet van Antwerpen.

Het team van de Universiteit van Californië, onder leiding van Nancy Wayne, onderzocht welke factoren er invloed hebben op je rijvaardigheid. Ze maakten onderscheid tussen de factoren: geslacht, leeftijd, sportiviteit en of je videogames speelt of niet.
Factoren met invloed

Honderd jonge studenten met ieder maximaal vijf uur rijervaring namen deel aan het onderzoek van Wayne. De deelnemers kregen ieder twee uur rijles in Los Angeles. Daarna kregen ze, aan de hand van een lijst met vaardigheden en competenties, ieder een score toegewezen,  Aan de hand van de scores gingen Wayne en haar team na welke factoren er invloed hebben op de rijvaardigheid. .

Man en vrouw gelijk

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen helemaal niet slechter rijden dan mannen. Ze tekenden echter wel een merkbaar verschil op in zelfvertrouwen achter het stuur: mannen vertoonden beduidend meer zelfvertrouwen in de auto dan vrouwen. Maar het verschil in zelfvertrouwen leidde niet tot een verschil in rijvaardigheid.

Jongere bestuurders scoren beter

De leeftijd van de bestuurders leek wel verschil te maken. Jongere bestuurders uit de groep reden beter dan de oudere deelnemers. Maar, aangezien er geen grote verschillen in leeftijd van de studenten zat, is dat wel een twijfelachtig resultaat De ene deelnemer is dan wel ouder dan de andere, maar ze vallen allemaal in dezelfde leeftijdscategorie

Sporten heeft invloed op rijvaardigheid

Sporten  zorgde wel voor een merkbare verbetering in de rijvaardigheid. Het maakte daarbij niet uit of de deelnemer teamsporten beoefende of individuele sport. Bij deelnemers die aangaven nu, of in het verleden, geregeld gesport te hebben, werd gemiddeld een hogere score vastgesteld dan bij chauffeurs zonder sportieve achtergrond. Ook opvallend is dat er niet vastgesteld kon worden dat het spelen van videogames de rijvaardigheid verbetert. Terwijl dat wel verwacht werd.