Hoe vaker een overtreding, hoe hoger in de toekomst mogelijk de boete

Hardrijders krijgen in de toekomst mogelijk een hogere boete naarmate ze vaker de fout in gaan. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie laat een onderzoek doen naar het zogeheten ‘progressief boetestelsel’. Dit systeem moet bijdragen aan de verkeersveiligheid. 

Minister Blok wil dat het OM, het CJIB, de politie en de rechtspraak eerst onderzoek doen naar dit stelsel. Momenteel worden verkeersovertredingen met een standaard boete afgedaan en wordt er geen rekening gehouden met eerdere overtredingen. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat een hogere boete voor hardrijders die vaker in de fout gaan, kan leiden tot jaarlijks 5 procent (30) minder verkeersdoden en tot 2 procent (400) minder ernstige verkeersgewonden.

Kenteken

Een van de nadelen van een dergelijk stelsel is dat de boetes worden verstrekt op basis van het kenteken. Ook bij een progressief stelsel zou de kentekenhouder de hogere boete krijgen en niet per definitie de bestuurder. Er kúnnen ook nadelige effecten optreden.

Daarnaast vermoedt SWOV dat dit systeem bij veelvuldige overtreders tot financiële problemen kan leiden: ‘Betalingsproblemen hebben naast sociale impact tot gevolg dat mensen ongevoelig kunnen raken voor boeteverhogingen en hun gedrag niet aanpassen.’ Daarom adviseert SWOV om, na een bepaald aantal boetes, een persoonlijker aanpak met persoonlijk contact in te zetten.