Jongeren in landelijke gebieden hebben vaker een rijbewijs

Jongeren in Maastricht hebben het minst vaak een rijbewijs. Slechts 48 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar bezit het roze pasje, gevolgd door Den Haag en Schiermonnikoog (53 procent). Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In de gemeenten Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst is het rijbewijsbezit onder jongeren het hoogst met meer dan 85 procent. Landelijke gebieden scoren sowieso goed.

Begin 2015 telde Nederland 2,5 miljoen jongeren tussen 18 en 30 jaar. Van hen had 68 procent een autorijbewijs, nog geen 30 procent had een auto op zijn of haar naam staan.  Uit het CBS-onderzoek blijkt dat er een groot verschil is in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in stedelijke gebieden en jongeren die op het platteland wonen. Bijna 80 procent van de jongeren van het platteland had in 2015 een rijbewijs; 40 procent bezit een auto.

Jongeren in zeer sterk verstedelijkte gebieden hadden met 60 procent veel minder vaak een rijbewijs; 19 procent van de jongeren heeft een auto. Dit heeft niet alleen te maken met het lagere rijbewijsbezit. In grote steden zijn parkeerplaatsen schaars. Voorzieningen zijn vaker dichtbij en er kan meer gebruik gemaakt worden van alternatieven zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Ook is er een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Van de studerenden had 60 procent een rijbewijs en 8 procent had een auto. Van de werkenden had 83 procent een rijbewijs en 48 procent bezat een auto. De universiteitssteden springen eruit als gemeenten waar relatief weinig jongeren een rijbewijs en auto bezitten. Maar ook tussen universiteitssteden zijn er verschillen in auto- en rijbewijsbezit. Nijmeegse studenten hebben namelijk vaker een rijbewijs (67 procent) dan Rotterdamse (51 procent).