Minister Schultz: twee praktijkbegeleidingen onnodig

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt één praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs voldoende in plaats van de twee verplichte examens die zij iedere vijf jaar moeten afleggen. Dat liet de minister weten tijdens het algemeen overleg over wegverkeer en verkeersveiligheid. Ook zegt ze dat de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) nog voor de zomer wordt behandeld. 

De minister gaf aan in gesprek te zijn met partijen als CBR, IBKI, de brancheverenigingen en Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de aanpassing van de WRM. Kamerlid Eric Smaling (SP) vroeg de minister hoe lang het nog gaat duren voordat de nieuwe WRM er komt. “De sector zit erop te wachten”, aldus Smaling. De minister zegt toe dat de WRM nog voor de zomer wordt behandeld.

‘Eén bijscholingsrit genoeg’

“We hebben veel gesproken over bijscholing”, aldus de minister. “In het wetsvoorstel staan ook maatregelen daarvoor. Eén bijscholingsrit is bijvoorbeeld genoeg.” Ook moeten er meer herkansingsmogelijkheden komen, mocht de instructeur zakken, laat Schultz van Haegen weten.

Instructeurs moeten nu nog elke vijf jaar twee keer praktijkbegeleiding afleggen om hun WRM-bevoegdheidspas te behouden. Hierbij rijdt een examinator van IBKI mee met een rijles die door de instructeur gegeven wordt. Instructeurs die de derde keer, tijdens de herkansing, zakken voor de praktijkbegeleiding raken hun bevoegdheid kwijt.

De minister meldt daarnaast dat ze zich richt op het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rijinstructeurs. VVD-Kamerlid Barbara Visser riep de minister nogmaals op iets te doen aan de frauderende en sjoemelende rijscholen. De minister antwoordde dat ze samen me het CBR en andere partijen naar de mogelijkheden kijkt om sjoemelende rijscholen aan te pakken.

Herziening WRM

De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen uit 1993 moet worden herzien. De behandeling hiervan is echter al meerdere malen uitgesteld.  Een verbeterplan van de SP, aangevuld door PvdA en VVD uit 2015 was volgens Schultz van Haegen niet haalbaar. De voorgestelde maatregelen zouden niet effectief zijn en in strijd met de beginselen van vrijheid en onderwijs. De minister en Kamerleden stelden voor dat de branche zelf met een beter alternatief zou komen.

Dat alternatief kwam na de zomer van 2016. De drie brancheverenigingen VRB, FAM en BOVAG Rijscholen hebben in een zogeheten Startdocument  de eerste suggesties aangedragen richting de Tweede Kamer. Minister Schultz van Haegen liet in oktober weten aan de slag te gaan met de suggesties.