Mogelijk proef met B-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s boven 3.500 kilogram

Nederland wil een proef starten waarbij bestuurders van elektrische bestelauto’s tot 4.250 kilo niet in het bezit hoeven te zijn van het rijbewijs C. Vanwege het gewicht van de batterijpakketten in deze voertuigen, komt het gewicht boven de grens te liggen van 3.500 kilo, waardoor een B-rijbewijs niet meer volstaat.

Steeds vaker worden bedrijven in stedelijke gebieden door elektrische bestelauto’s bevoorraad. De auto’s worden omgebouwd tot elektrische voertuigen, maar vanwege het batterijpakket loopt het gewicht op tot boven de grens van 3.500 kilo, waarmee deze alleen nog maar met een C-rijbewijs mogen worden bestuurd.

Ontheffing

Tot 31 maart 2015 was er een ontheffing voor bestuurders die met een B-rijbewijs in een elektrische bestelauto van 3.500 tot 7.500 kilogram reden, maar die ontheffing is inmiddels komen te vervallen. Kamerleden Duco Hoogland (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) dienden een motie in om deze maatregel opnieuw in te voeren.
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om een proef te starten waarbij een ontheffing wordt verleend aan bestuurders met een B-rijbewijs voor nulemissievoertuigen met een gewicht tot 4.250 kg. Dit komt neer op de bovengrens van rijbewijs B (3.500 kilo) plus 750 kilo voor het gewicht van een batterijpakket.

Vijf jaar

Voorwaarde is dat deze voertuigen zijn aangemeld voor de proeftuin waar dit experiment onderdeel van uitmaakt. De voertuigen waarvoor vrijstelling wordt verleend, mogen alleen in Nederland rijden. Als de Europese Commissie toestemming verleent, kan de proef ingaan op 1 januari 2018 voor de duur van vijf jaar.