Nieuwe vrijstellingsregel voor C-rijbewijs

Met ingang van 1 november dit jaar start de nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor zero emission bestelauto’s tot 4.250 kg. Op basis van de nieuwe regeling mogen deze voertuigen ook met een B-rijbewijs worden bestuurd. Zo maakte TLN (Transport en Logistiek Nederland) bekend.

Het ministerie van I en W liet onlangs weten dat per november 2018 de nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor zero emission bestelauto’s tot 4.250 kg van kracht wordt. De nieuwe regeling geldt voor volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s (zonder aanhangwagen) tot een gewicht van 4.250 kg. Hiervoor is nu een C-rijbewijs nodig. Op basis van de nieuwe regeling mogen deze voertuigen ook met een B-rijbewijs worden bestuurd. Bestuurders hebben daarvoor wel een aanvullende rijopleiding van 5 uur nodig.

Belangrijke stimulans

TLN is blij met de komst van de nieuwe regeling. De organisatie ziet het als een belangrijke stimulans om de inzet van volledig elektrische (nul emissie) bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen om zo de uitstoot van schadelijke emissies en broeikasgassen te verminderen.

Toestemming Europese Commissie

Nederland heeft voor de nieuwe regeling toestemming gekregen van de Europese Commissie. Het betreft een proef die uitsluitend voor Nederlands grondgebied geldt en loopt tot 31 december 2022. Het ministerie van I&W is inmiddels druk bezig met de benodigde wijzigingsbesluiten voor het aanpassen van de rijbewijsregelgeving. De verwachting is dat het wijzigingsbesluit uiterlijk 1 november 2018 van kracht wordt. Ook vindt er nog overleg plaats over de precieze vormgeving van de benodigde rijopleiding. TLN is daar nauw bij betrokken.

Wijzigingsvoorstel rijbewijsregelgeving

Inmiddels loopt er ook een Europees traject inzake wijzigingsvoorstellen voor de Europese rijbewijsregelgeving. De wijzigingsvoorstellen hebben onder andere betrekking op de vrijstelling van het C-rijbewijs voor voertuigen met een alternatieve aandrijflijn tot 4.250 kg. Het is derhalve aannemelijk dat de tijdelijke vrijstelling, tot eind 2022, in de komende Nederlandse proef op basis van nieuwe EU-rijbewijsregelgeving voor een langere termijn gaat gelden.