Klachtenafhandeling

DOEL

Deze procedure beoogt het herstellen van de klantentevredenheid en voorkomen van herhaling.

Dit om een gestructureerde wijze te laten leiden tot verbetering middels het doorvoeren van corrigerende en preventieve maatregelen. De procedure bewaakt het gehele proces vanaf het indienen van een klacht tot en met het nagaan of de maatregel het gevraagde effect heeft.

Procedure klachtafhandeling.

Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u altijd uw ontevredenheid of uw klacht sturen naar info@hoekbouma.nl     t.a.v. Peter Bouma.

Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en de wijze van afhandeling.

Deze klacht wordt afgehandeld door een onafhankelijke medewerker die niet betrokken is bij de klacht.

Na het indienen van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging

De doelstelling van Hoek Bouma is om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen maar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen en indien nodig uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u zich altijd wenden tot de

BOVAG – bemiddelingscommissie: rijscholen@bovag.nl of

de Stichting Geschillencommissie Rijscholen: https://www.degeschillencommissie.nl/contact/.

Zie ook onze algemene voorwaarden.