Eén op acht 17-jarigen rijdt tegen de regels in zelfstandig

Een oogje dichtknijpen als je zeventienjarige zoon of dochter zelfstandig de auto wilt besturen. Het zou niet mogen, maar de praktijk wijst anders uit. Meer dan één op de acht 17-jarigen rijden in hun begeleidingsperiode wel eens of regelmatig een auto zonder rijcoach. Opvallend meer vaders dan moeders staan dit bij hun kinderen toe. Dat blijkt uit research van marktonderzoeksinstituut GfK dat bij ouders en kinderen na ging in hoeverre de illegale situatie voorkomt. Het gaat dus om een zelfbeoordeling; de daadwerkelijke cijfers kunnen nog hoger liggen.

In totaal geeft 13 procent van de ouders aan hun kind van 17 te laten rijden zonder begeleidend coach. Ook voor Hoek Bouma zijn dit cijfers om van te schrikken, vooral omdat deze kinderen hun eigen veiligheid in de waagschaal zetten. Zij hebben namelijk nog niet de vereiste rijervaring. Bovendien is een 17-jarige die een auto bestuurt zonder begeleidend coach niet verzekerd. Met alle gevolgen van dien als hij schade veroorzaakt aan de wagen.

Wat betreft de regelgeving voor het autorijden voor jongeren: in Nederland mogen jongeren binnen het project 2toDrive vanaf hun 17e rijexamen doen. Zij moeten dan wel tot hun 18e verjaardag rijden met een begeleider. Dat blijkt dus niet in alle gevallen te gebeuren. Vooral de vaders knijpen vaker een oogje dicht; 18 procent van de vaders laat zijn zoon of dochter wel eens zonder coach rijden en maar 5 procent van de moeders doet dit. Wellicht komt dat ook door de manier hoe ouders het ervaren om bij hun kind in de auto te zitten: één op de drie ouders zegt dit absoluut niet te willen.

Kind als BOB

Dit gegeven maakt een ander opvallend resultaat uit het onderzoek des te opvallender: 64 procent van de ouders laat hun kind (17-24 jaar) wel eens terugrijden na een feestje als BOB. Het is onduidelijk in welke mate hier ook 17-jarigen voor worden ingezet. Wellicht ten overvloede: ook in dit soort situaties geldt dat een 17-jarige niet is verzekerd. Het is bovendien geen excuus als ouder om een avondje ‘los’ te gaan. Het alcoholpromillage van de begeleidend coach mag namelijk niet boven de wettelijk toegestane norm uitkomen.