Pilot met aangepaste toelatingseisen LZV-examen

Beroepschauffeurs kunnen binnenkort wellicht eerder hun certificaat halen voor het mogen besturen van lange zware voertuigen (LZV). Het versoepelen van de toelatingseis voor dit examen kan zorgen voor een hogere instroom van LZV-chauffeurs en eraan bijdragen om het personeelstekort in de branche te verminderen. In overleg met partners in de sector Transport en Logistiek start het CBR met een pilot om dit te testen.

Eerder behalen van LZV-certificaat

In de strijd tegen de personeelstekorten in de transport en logistiek onderzocht het CBR – op verzoek van de branche-partners – of de toelatingseisen voor het examen lange zware voertuigen (LZV) versoepeld kunnen worden. Op dit moment mogen beroepschauffeurs een LZV-examen doen, als zij minimaal vijf jaar een CE-rijbewijs (met code 95) hebben. Het CBR heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgesteld om deze toelatingseis te verlagen naar twee jaar met een minimumleeftijd van 21 jaar. Het ministerie is akkoord met het uitwerken van een pilot, en wil een mogelijk effect op de verkeersveiligheid monitoren.

Pilot start binnenkort

Het CBR is nog in overleg met het ministerie over de ingangsdatum van de pilot. Gezien de prangende vraag vanuit de transportbranche, is het van belang dat dit op korte termijn van start gaat. Het CBR bericht over de ingangsdatum en duur van de