Protocol examens CBR

Naar aanleiding van de recente versoepelingen door het kabinet past CBR het hygiëneprotocol aan. De maatregelen bij de praktijkexamens worden stapsgewijs versoepeld, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.

Vanaf 13 juli kunnen rij-opleiders het eindgesprek in de examenzaal bijwonen bij faalangstexamens, nader onderzoeken, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en bij de praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Daarnaast is het mogelijk om een tolk in te zetten bij het praktijkexamen B(E), C(E), D(E), het rijvaardigheidsonderzoek en bij een rijtest. Dit gaat vooralsnog via een telefoonverbinding.

Vanaf 1 augustus kunnen rij-opleiders weer meerijden bij faalangstexamens (B), nader onderzoeken, rijtesten en aangepaste examens (AA). Dit geldt ook voor de examens voor de bus (D), bij de nader onderzoeken en aangepaste (AA) praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Hetzelfde geldt voor bouwers van technische voertuigaanpassingen bij de rijtesten. Ook is meerijden van een rij-opleider in spé (voor de WRM stage) vanaf augustus weer toegestaan. Voor alle overige examens kunnen rij-opleiders het eindgesprek in de zaal bijwonen.

Vanaf 1 september kunnen rij-opleiders weer meerijden met een tussentijdse toets (TTT) of RIS-toets.

Onder voorbehoud vanaf 1 oktober
Als laatste stap, en onder voorbehoud, verwacht CBR dat per 1 oktober opleiders met alle rijexamens en toetsen kunnen meerijden. Dit hangt af van de corona-ontwikkelingen op dat moment. Rij-opleiders zijn vandaag over de aanpassingen geïnformeerd.