Begeleid rijden (2toDrive)

Op 1 november 2011 is het Begeleid Rijden van start gegaan onder de naam 2toDrive. Dit betekent dat kandidaten vanaf 17 jaar een praktijkexamen mogen afleggen. In lijn met bovenstaande is ook de minimumleeftijd voor het theorie-examen, de rijlessen en de RIS deeltoets 3 verlaagd. Kandidaten mogen nu vanaf 16 jaar het theorie-examen afleggen en vanaf 16,5 jaar mogen zij rijlessen volgen en de RIS deeltoets 3 afleggen.

Na het slagen voor het praktijkexamen mogen de kandidaten tot hun 18e auto rijden met een begeleider naast zich. Die begeleider moet op de begeleiderpas staan. Voor deze pas mogen maximaal vijf personen opgegeven worden die aan een aantal eisen moet voldoen.

Eisen voor de begeleider(s):

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag  geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW checkt of jouw begeleider – die de rol van coach vervult – aan bovengenoemde eisen voldoet.

Begeleiderspas

begeleiderspasOm mee te doen aan 2toDrive begeleid rijden heb je een begeleiderspas nodig. Op deze pas staan alle gegevens van jou en je coaches (minimaal 1 en maximaal 5). De coaches moeten zich eerst aanmelden. Voor het inloggen gebruikt je coach zijn eigen DigiD.  Na het inloggen vult jouw coach het BSN nummer van jou in. De RDW controleert alle gegevens én of je coach aan alle eisen voldoet. De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd. Pas wanneer alle coaches zich aangemeld hebben kun jij de begeleiderspas aanvragen.

Voor meer informatie over 2toDrive klik hier.

Je definitieve autorijbewijs B

Als je geslaagd bent voor je praktijkexamen krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs en geen voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider rijden.

Minderjarigheid van de bestuurder

Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden. De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig. Rijd je als 17-jarige zonder begeleider, dan volgt hier een sanctie op door ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen als je praktijkexamen moet afleggen. Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, na het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.