Uitslag theorie motorrijbewijs vanaf 1 juli per mail

WRM-kandidaten (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) krijgen per 1 juli direct na hun theorie-examen hun resultatenlijst per e-mail toegestuurd. Op dit moment krijgen zij na hun theorie-examen een geprinte resultatenlijst uitgereikt. Door het resultaat per e-mail te sturen, is er altijd direct een resultaat bekend. Een eventuele printerstoring heeft daardoor geen invloed meer, meldt IBKI in haar WRM-nieuwsbrief.

Een kandidaat kan zijn of haar resultaat direct op zijn mobiele telefoon inzien of het eigen account van ‘Mijn IBKI’ raadplegen. Er wordt geen papieren lijst meer in de examenruimte uitgedraaid. De examensecretaris deelt geen uitslag mee, zoals nu ook het geval is.

Resultatenlijst

De resultatenlijst wordt onmiddellijk na het examen naar het e-mailadres van de kandidaat gestuurd dat bij IBKI bekend is. Het is dus wel van belang dat IBKI de actuele e-mailadressen van de kandidaten heeft, benadrukt IBKI.