Uitstoot Nederlands wagenpark daalt snel

Hoewel de omvang van het Nederlandse wagenpark nog altijd gestaag toeneemt, hebben steeds zuinigere auto’s merkbaar effect. Meer auto’s zorgen gezamenlijk voor minder uitstoot. Daarmee lijkt de autobranche goed op weg om een significante bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Groei wagenpark

Volgens de Bovag telde Nederland in 2016 ruim 8,3 miljoen personenauto’s en zo’n 1 miljoen bedrijfsauto’s. Ter vergelijking: tien jaar geleden, in 2006, waren er nog 1 miljoen personenauto’s minder en lag het aantal bedrijfsauto’s op een vergelijkbaar niveau als nu. Het aantal voertuigen op de weg is in tien jaar tijd met maar liefst 13 procent toegenomen.

Voor bestuurders met een duurzaam geweten klinken die statistieken niet als muziek in de autoradio. Maar gelukkig heeft de industrie de koplampen wat betreft duurzaamheid aangezet. Ondanks de toename van meer dan 1 miljoen voertuigen, daalde de uitstoot van koolstofdioxide in tien jaar tijd met zo’n 3 procent, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. Een bescheiden percentage, maar een indrukwekkende prestatie gelet op de sterke toename van het aantal voertuigen.

Nieuwe auto’s

Toen in de jaren ’90 langzaam de omvang van de klimaatverandering en het besef van de noodzaak tot meer duurzaamheid doordrongen, werd de aanschaf van nieuwe auto’s bijna een gewetenskwestie. Motorvoertuigen en de sterke groei van het wagenpark droegen immers sterk bij aan de hoge uitstoot. Nieuw verkochte auto’s waren niet of nauwelijks zuiniger dan oudere auto’s en werden ook lang niet altijd aangeschaft ter vervanging van een andere auto.

Hoe anders is de situatie twintig jaar later. Het autobezit per persoon is afgevlakt – per 2016 is er één auto per twee inwoners – en dus vervangen nieuwe auto’s vaak oudere auto’s. Tegelijkertijd zijn nieuwe modellen zuiniger en vooral schoner geworden ten opzicht van hun voorgangers. Wie dus nu een nieuwe auto aanschaft bewijst daar het milieu een dienst mee, in tegenstelling tot twintig jaar geleden. De waarde van occasions gaat ook langer mee dan twee decennia geleden. Auto’s zijn zuiniger gaan rijden en dat heeft een positieve invloed op de dagwaarde, het loont dan ook altijd om eens in de zoveel tijd een kentekencheck te doen.

Duurzaamheid van auto’s

Met een daling van drie procent is het wagenpark wel een achterblijver bij andere vervuilers, zoals huishoudens en industrieën. De totale uitstoot van koolstofdioxide daalde sinds 2006 met zo’n vijf procent. Helemaal eerlijk is die vergelijking niet, omdat het volume van andere vervuilingsbronnen veel minder toenam. De uitstoot van koolstofdioxide is bovendien niet de enige maatstaf van vervuiling. In de afgelopen 25 jaar is de uitstoot van koolstofmonoxide gehalveerd en die van stikstofoxiden met zo’n tweederde afgenomen.

Dat laatste geldt ook voor de uitstoot van het veelbesproken fijnstof. Bovendien was de afname van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door motorvoertuigen groter dan die van Nederland als geheel. Al met al is mobiliteit geen achterblijver in de verduurzaming van onze economie en als de voortekenen niet bedriegen zelfs een voorloper!