Uitzondering “12 uur” vervallen

Chauffeurs zijn verplicht om in een periode van 5 jaar 35 uur nascholing te volgen. Uit eerdere publicaties van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kon worden opgemaakt dat de verplichting tot het volgen van de nascholing niet gold voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Naar nu blijkt bestaat deze uitzondering niet. Alle chauffeurs die commercieel rijden moeten voldoen aan de verplichte nascholing. Ook moet de vermelding code 95 op het rijbewijs staan.

De uitzondering op de verplichte nascholing die nog wel bestaat is voor chauffeurs die incidenteel worden ingezet. Bijvoorbeeld om een leeg voertuig op te halen of een collega op te halen die gestrand is vanwege het bereiken van het maximum aantal rij-uren.

Een andere uitzondering die nog wel bestaat gaat over het vervoeren van materieel dat de bestuurder nodig heeft voor zijn werk, zoals een graafmachine.

Voor de vakorganisaties EVO, TLN en KNV komt deze verandering als een grote verrassing. Zij hebben daarom het Ministerie om opheldering gevraagd. In antwoord daarop heeft het Ministerie haar excuses aangeboden voor de onduidelijkheid die is ontstaan.