Voor het eerst meer fietsdoden dan dodelijke auto-ongelukken

Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer is iets afgenomen afgelopen jaar. In 2017 kwamen 613 mensen om. Dat zijn 16 dodelijke slachtoffers minder dan in 2016. Vorig jaar vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar. In hetzelfde jaar kwamen 201 inzittenden van een personenauto om het leven, 30 minder dan in 2016. Het is voor het eerst dat er meer dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets zijn dan in de auto. Verder overleden 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 bestuurders van een scootmobiel als gevolg van een verkeersongeluk.

MEER JONGVOLWASSENEN

Het aantal verkeersdoden onder autobestuurders daalde van 186 in 2016 naar 163 in 2017. Het aantal verkeersdoden onder autopassagiers daalde van 45 in 2016 naar 38 in 2017. Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) en ouderen (65 jaar of ouder) onder de slachtoffers is in 2017 lager dan in 2016. Het aantal jongvolwassen slachtoffers (25 tot 35 jaar) is juist toegenomen.

E-BIKE

Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel. Bovendien maakt de groep de minste fietskilometers. 3 procent van de dodelijke fietsslachtoffers was jonger dan 18 jaar. Ruim een kwart van alle fietsdoden (57 mensen) verongelukte op een e-bike. Dit aantal is 17 hoger dan in 2016. Onder 65-plussers is het aantal e-bikedoden verdubbeld: van 15 in 2016 naar 31 in 2017. In alle leeftijdsgroepen overleden meer mannen dan vrouwen door een fietsongeval.

FIETSLESSEN

De Fietsersbond betreurt de stijging van het aantal fietsdoden. De organisatie vraagt ook speciale aandacht voor voorlichting en verkeerseducatie aan oudere fietsers. Extra voorlichting kan juist deze kwetsbare groep goed helpen om steviger en met meer vertrouwen op de fiets te zitten, aldus de bond. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de campagne ‘Doortrappen’ ontwikkeld, waarin ouderen gestimuleerd worden om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. De Fietsersbond geeft in de zomerperiode wekelijks cursussen aan senioren met dat doel.
De Fietsersbond denkt dat een groot deel van deze ongevallen met eenvoudige maatregelen voorkomen had kunnen worden. Volgens directeur Saskia Kluit kan het verlagen van de normsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur de kans op een ongeval flink verkleinen. 30 kilometer per uur als norm zou jaarlijks meer dan 100 verkeersdoden kunnen schelen, stelt zij. De Fietsersbond voer momenteel de campagne ‘30 is het nieuwe 50’, waarmee honderden straten in actie kwamen voor een lagere snelheid in hun buurt.