Vraag naar rijbewijs neemt toe in alle categorieën

Over alle rijbewijscategorieën zijn in 2016 meer examens afgelegd dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het CBR heeft gepubliceerd. Reden voor de stijging is de aantrekkende economie plus de groei van het aantal zeventien- en achttienjarigen. De keerzijde is de druk op de reserveringstermijnen: die blijft aanhouden tot in het tweede kwartaal.

Voor de categorieën auto, motor en bromfiets zag het CBR het aantal praktijkexamens en tussentijdse toetsen stijgen van 582.000 naar ruim 608.000, een toename van 4,5 procent. Het CBR ziet enerzijds de verbeterde economie als oorzaak; anderzijds zijn er steeds meer jongeren die voor hun achttiende het rijbewijs willen halen.

Het afgelopen jaar zijn er 83.301 auto-examens afgenomen bij zeventienjarigen, in 2015 waren dat er 77.561. Daarmee nemen de zeventienjarigen inmiddels twintig procent van het aantal praktijkexamens voor de auto voor hun rekening. De slagingspercentages bleven verder vrijwel stabiel of stegen iets ten opzichte van 2015.

Beroepsvervoer

Ook de vraag naar praktijkexamens voor het beroepsvervoer, zoals vrachtwagen, bus en taxi is gestegen. Bij het rijbewijs C en C1 waren dat er 11.432, 17 procent meer dan in 2015. Bij bus (rijbewijs D, D1) is de toename nog beter zichtbaar: van 1.364 in 2015 naar 2.012 vorig jaar: een stijging van 47 procent.

Voor het T-rijbewijs, dat in 2015 is geïntroduceerd, nam de belangstelling eveneens fors toe: van 741 afgenomen praktijkexamens vanaf de start medio 2015 naar maar liefst 3.786 in 2016. Het aantal praktijkexamens voor taxichauffeur is met ruim twintig procent gestegen ten opzichte van 2015. Het CBR vermoedt dat dit te maken heeft met de aangepaste eisen: sinds 1 januari 2016 zijn er geen eisen meer aan de vakbekwaamheid voor de Taxi-ondernemersvergunning

Extra examinatoren

Vanwege de grote vraag naar examens stegen vorig jaar ook de reserveringstermijnen, met uitschieters tot dertien weken tijdens de zomerperiode, terwijl maximaal zeven weken de norm is. Het CBR heeft daarom vrijwel het hele jaar extra examens op zaterdag aangeboden. Ook trok de instantie 67 nieuwe examinatoren aan. In 2017 moeten nog eens 70 examinatoren worden opgeleid. Inmiddels is de wachttijd voor het praktijkexamen auto weer flink teruggedrongen. Op 4 van de 52 examenlocaties wordt de termijn met een week overschreden, blijkt uit de laatste cijfers (23 tot en met 28 januari).

In het jaarverslag van het CBR dat dit voorjaar verschijnt, wordt meer achtergrond gegeven bij de cijfers over 2016. Ook wordt er dan duidelijkheid gegeven over zaken als de financiële situatie, doelstellingen en de klachtenafhandeling.