Vrijstelling code 95 vervalt voor oudere chauffeurs

Op 1 juli 2015 vervalt de vrijstelling voor de verplichte nascholing voor chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955. U kunt nu alleen nog gebruik maken van de vrijstelling voor code 95 door uw rijbewijs voor 1 juni 2015 bij uw gemeente om te wisselen. Het vervangende rijbewijs krijgt dezelfde geldigheid als het huidige rijbewijs, alleen wordt code 95 bijgeschreven. En hebt u tot de geldigheidsdatum van uw rijbewijs de tijd om de 35 uur nascholing te volgen. Als u dat niet doet moet u voor 10 september 2015 (bus chauffeurs) of 10 september 2016 (vrachtauto chauffeurs) 35 uur nascholing volgen om als chauffeur werkzaam te blijven.