ADR herhaling

Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat, bent u verplicht elke vijf jaar een verlengingstoets af te leggen. Op deze manier blijft u op de hoogte van de meest recente voorschriften. U hebt de mogelijkheid om in een periode van 1 jaar voor afloop van de geldigheidsdatum, uw certificaat te verlengen.

Als de ADR herhaling ook wordt gebruikt voor de verplichte nascholing code 95 geldt deze voor 14 uur nascholing, ongeacht welke (aanvullende) modules er worden gevolgd. Voor bedrijven die voor hun medewerkers SOOB subsidie afdragen, is voor deze opleiding een SOOB-bijdrage te verkrijgen.

Het is strafbaar te rijden met een verlopen ADR-certificaat. Het spreekt voor zich dat u de verlengingstoets alleen kunt afleggen voor de bevoegdheden die u al bezit.
Is het certificaat niet meer geldig, dan moet u opnieuw deelnemen aan de vereiste 1e examens.

Theorie-examen herhalingsmodule Basis

Dit examen toetst uw kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na het met succes afronden van de verlengingstoets komt u in het bezit van een nieuw geldig basiscertificaat. Het examen bestaat uit 20 vragen waarvan u er minimaal 14 goed moet beantwoorden.

Theorie-examen herhalingsmodule Tankvervoer

De aantekening Tankvervoer is naast het basiscertificaat verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tankcontainers. Het examen voor de aantekening Tank toetst uw (technische) kennis van de verschillende voertuigen en de vereiste voorschriften. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

Theorie-examen herhalingsmodule Klasse 1

De aantekening Klasse 1 is naast het basiscertificaat verplicht voor chauffeurs die  ontplofbare stoffen of voorwerpen vervoeren. Het examen voor de aantekening Klasse 1 toetst uw kennis van de bijzondere risico’s en voorschriften voor het vervoer van explosieve stoffen. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

Theorie-examen herhalingsmodule Klasse 7

Als u radioactieve stoffen vervoerd is naast het ADR- basiscertificaat ook de module  Klasse 7 verplicht. Het examen voor de aantekening Klasse 7 toetst uw kennis van de bijzondere risico’s en voorschriften voor het vervoer van radioactieve stoffen. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

 

Agenda ADR

ADR Basis +Tank
Cursus: 25 september 2024 08:00 t/m 28 september 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot  16.00 Examentraining is op zaterdag 28 september 2024 van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend zijn de examens in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis + tank).

ADR Basis
Cursus: 25 september 2024 08:00 t/m 26 september 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op beide dagen van 08.00 tot  16.00 uur. Examentraining is op zaterdag28 september van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend examen in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis).

ADR Basis
Cursus: 27 november 2024 08:00 t/m 28 november 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op beide dagen van 08.00 tot  16.00 uur. Examentraining is op zaterdag 30 november van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend examen in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis).

ADR Basis +Tank
Cursus: 27 november 2024 08:00 t/m 30 november 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot  16.00 Examentraining is op zaterdag 30 november 2024 van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend zijn de examens in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis + tank).

Prijzen ADR

ADR (cursus + theorie examen) Excl. BTW
Basis  € 508,75
Basis + Tank  €755,80
Basis, Tank, Klasse 1 & Klasse 7  € 1.021,20
ADR herhaling (cursus + theorie examen) Excl. BTW
Basis (herhaling)  € 433,75
Basis + Tank (herhaling)  € 605,80
Basis, Tank, Klasse 1 & Klasse 7 (herhaling)  € 821,20