ADR 1e keer

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. De overheid heeft het CBR aangewezen als exameninstituut voor de ADR examens. Voor bedrijven die voor hun medewerkers SOOB subsidie afdragen, is voor deze opleiding een SOOB-bijdrage te verkrijgen.

Opleiding

U kunt alleen examen doen als u een door het CBR erkende ADR opleiding hebt gevolgd. De opleider, die deze opleiding verzorgt, kan bij het CBR een examen aanvragen
In veel gevallen wordt de ADR-opleiding gebruikt om mee te laten tellen voor de nascholing code 95.  De module basis heeft een waarde van 14 uur voor de nascholing. De module tank heeft een waarde van 7 uur.

Examens

Om het ADR vakbekwaamheidscertificaat te halen, moet u minimaal slagen voor het basisexamen. Naast het basisexamen zijn aanvullende examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur de bevoegdheid heeft.
De ADR examens worden modulair afgenomen. De volgende modules worden onderscheiden:

Module Basis (1e keer en herhaling)
Module Tankvervoer (1e keer en herhaling)
Module Klasse 1 (1e keer en herhaling)
Module Klasse 7 (1e keer en herhaling)

Pasje

Als u slaagt voor één of meerdere ADR modules, ontvangt u een ADR certificaat van het CBR met het formaat van een credit card. Dit pasje moet voorzien zijn van een pasfoto en handtekening.
Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voor het examen aangevraagd worden.
U kunt het pasje aanvragen met dit aanvraagformulier. Nadat u het formulier hebt ingevuld kunt u het per post naar het CBR opsturen.

Examen module Basis

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten minimaal in het bezit zijn van het basiscertificaat ADR. Dit certificaat kunt u halen als u het examen ADR module Basis met succes aflegt. Dit examen toetst uw kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het examen bestaat uit 25 vragen waarvan u er minimaal 18 goed moet beantwoorden. Het basiscertificaat ADR is vijf jaar geldig. Daarna is een verlengingstoets noodzakelijk om in het bezit te komen van een nieuw geldig basiscertificaat.

Aanvullend examen module tankvervoer

De aantekening Tankvervoer is naast het basiscertificaat verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tankcontainers. Het examen voor deze aantekening toetst uw (technische) kennis van de verschillende voertuigen en de vereiste voorschriften. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

Aanvullend examen module klasse 1

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen moet u in het bezit zijn van het ADR-basiscertificaat plus de aantekening Klasse 1. Het examen voor deze aantekening toetst uw kennis van de bijzondere risico’s en voorschriften voor het vervoer van explosieve stoffen. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

Aanvullend examen module klasse 7

Voor het vervoer van radioactieve stoffen moet u in het bezit zijn van het ADR- basiscertificaat plus de aantekening Klasse 7. Het examen voor deze aantekening toetst uw kennis van de bijzondere risico’s en voorschriften voor het vervoer van radioactieve stoffen. Het examen bestaat uit 15 vragen waarvan u er minimaal 11 goed moet beantwoorden.

 

Agenda ADR

ADR Basis +Tank
Cursus: 25 september 2024 08:00 t/m 28 september 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot  16.00 Examentraining is op zaterdag 28 september 2024 van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend zijn de examens in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis + tank).

ADR Basis
Cursus: 25 september 2024 08:00 t/m 26 september 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op beide dagen van 08.00 tot  16.00 uur. Examentraining is op zaterdag28 september van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend examen in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis).

ADR Basis
Cursus: 27 november 2024 08:00 t/m 28 november 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op beide dagen van 08.00 tot  16.00 uur. Examentraining is op zaterdag 30 november van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend examen in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis).

ADR Basis +Tank
Cursus: 27 november 2024 08:00 t/m 30 november 2024 16:00
Examen:
Locatie: De Goorn

De cursus is op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot  16.00 Examentraining is op zaterdag 30 november 2024 van 08.00 tot 12.00 uur. Aansluitend zijn de examens in Amsterdam o.v.b. Bij een voldoende resultaat hebt u voor 5 jaar het ADR certificaat (basis + tank).

Prijzen ADR

ADR (cursus + theorie examen) Excl. BTW
Basis  € 508,75
Basis + Tank  €755,80
Basis, Tank, Klasse 1 & Klasse 7  € 1.021,20
ADR herhaling (cursus + theorie examen) Excl. BTW
Basis (herhaling)  € 433,75
Basis + Tank (herhaling)  € 605,80
Basis, Tank, Klasse 1 & Klasse 7 (herhaling)  € 821,20